Іллінецький ліцей №3 - Організація методичної роботи

Організація методичної роботи

 

Методична робота 

2023- 2024 н.р.

Педагогічна рада

«Виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави – шлях розвитку патріотизму, національної свідомості та політичної культури учнів в умовах НУШ»

25 березня відбулося засідання педагогічної ради з теми: «Виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави – шлях розвитку патріотизму, національної свідомості та політичної культури учнів в умовах НУШ». Під час проведення педагогічної ради розглянуто такі питання:  «Національне виховання учнів початкових класів у концепції НУШ»,  «Роль учнівського самоврядування в становленні громадянина-патріота»,  «Сучасні підходи до виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави на уроках історії та правознавства, іноземної мови, фізичної культури, Захисту України».

   Педагоги обговорили нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і базової  якості особистості, самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин.

 

 

Положення про предметні методичні спільноти педагогічних працівників

Іллінецького ліцею №3 Іллінецької міської ради Вінницької області

27 березня відбулося засідання спільноти класних керівників  з теми : «Виховний потенціал  годин спілкування та шляхи його реалізації в Новій українській школі», під час проведення розглянуто такі питання: «Класний  керівник НУШ. Імідж в умовах очно-дистанційного навчання».  « Неформальний підхід до класного керівництва»,«Творчість: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів у  НУШ».

Педагоги підвищували та удосконалювали свій професійний рівень, спрямовуючи роботу на пошук наукових новинок, створення творчої атмосфери, використання інноваційних форм, методів та засобів навчання і виховання здобувачів освіти.

 

Засідання методичної спільноти гуманітарно - естетичного циклу

Про ефективні методи підготовки учнів 11 класу до НМТ-2024 йшла мова на засіданні методичної спільноти вчителів гуманітарно-естетичного циклу Іллінецького ліцею №3 Іллінецької міської ради Вінницької області. Члени спільноти детально проаналізували питання організації повторення вивченого, відпрацювання навичок роботи з тестами різних типів, використання під час уроків завдань у тестовій формі, тестів зі збірників ЗНО минулих років, інтернет-ресурсів.

 

 

 Педагогічна рада "Урок як засіб розвитку творчої особливості вчителя та учня та як основа формування ключових компетентностей здобувачів освіти."

 

 

23 жовтня відбулося засідання спільноти вчителів початкових класів. Тема зустрічі "Діяльнісний підхід на різних етапах уроку".

 

24 жовтня на засіданні методичної спільноти вчителів гуманітарно-естетичного циклу Іллінецького ліцею №3 обговорювались питання організації роботи з обдарованими і здібними учнями та підготовки здобувачів освіти до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів відповідного циклу.

  

25 жовтня 2023року проведено засідання предметної методичної спільноти вчителів природничо-математичного циклу з теми:  «Навчальні технології як елемент розвитку пізнавальних здібностей учнів на уроках природничо-математичного циклу», на якому обговорювались питання застосування новітніх технологій та інтерактивних методів навчання в умовах сучасних реалій та особливості організації роботи з обдарованими учнями.

  

25 жовтня 2023 року відбулося засідання спільноти класних керівників з теми : «Формування у здобувачів освіти орієнтирів на загальнолюдські цінності», на якому  обговорювалися шляхи  забезпечення оптимальної творчої стратегії самореалізації й самоствердження  здобувачів освіти,   формування знань про сутність світогляду  та  світоглядні позиції учнів, знання щодо здорового способу життя, поведінки  у соціумі, про якості, які сприяють успішній соціалізації в суспільстві.

 

 

Нормативні документи, що регламентують правила ведення журналів у 5-х класах НУШ:


Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);

Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762 (у редакції наказів Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 № 621, від 01.03.2021 № 268);

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5–6-х класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 289;

Інструкція з ведення класного журналу 5–11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496;

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році (лист МОН від 19.08.2022 № 1/9530–22).

2022-2023 навчальний рік 

Методичний тиждень 

Проведенню Тижня передувала певна робота. На засіданні методичної ради було розроблено план, визначено відподальних за проведення заходів, складено графік  показових уроків у рамках означеної теми. Заступник директора з навчально-виховної роботи Дубіцька З.Г. провела консультації з організації запланованих заходів,  надала методичні рекомендації для успішного проведення уроків.

Усі уроки та заходи проведені на високому методичному рівні. Вчителі показали вміння використовувати нестандартні підходи до проведення уроків та виховних заходів, досконале володіння інформаційно – комунікативними технологіями  та поєднання їх з інтерактивними та проектними методами навчання, практичне використання Інтернету та Google – cервісів.  

Розпочався методичний тиждень з проведення «круглого столу» "Реалізація технологій змішаного навчання", який провела Дубіцька З.Г.,  заступник директора з НВР. Заступник директора з виховної роботи Форостян В.О. 22 листопада провела педагогічні читання «Григорій Сковорода – філософ, просвітитель, поет, наша національна гордість». 

    Під час методичного тижня соціальний педагог  Романова О.О. провела розвивально-консультативну зустріч превентивного характеру учнів 8-11 класів з лікарем-наркологом  Марценюк С.М. «Скажемо палінню-Ні. Практичний психолог Сімонова Т.В.  - заняття з елементами тренінгу «Безпечний простір. Маски булінгу» з учителями ліцею.

З метою національно-патріотичного виховання учнів, увічнення памʼяті жертв Голодомору 1932-33рр., учні 11 класу (класний керівник  Герсимчук Ж.О. )провели 25 листопада годину скорботи «Запали свічку пам’яті». Педагог-організатор Мірошниченко Т.В. - урок мужності «Хто вмирає в боротьбі – у серцях живе повік» присвячений Дню Гідності і Свободи.

Показові уроки провели вчителі: 

Форостян В.О. - урок української мови «Другорядні члени речення»» (8 клас)

Ліщун Т.В. - урок англійської мови «Мій дім. Хатні обов’язки» (5-А клас)

Луцький В.О. - урок алгебри «Урок-іменини Краса в імені твоїм» (8 клас)

Нечипорук В.В. - урок фізики «Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої» (9 клас)

Бондар Н.В. - урок ЯДС (природнича галузь) «Порівняння диких і свійських тварин. Доглад за улюбленими тваринами» (1  клас)

Герасимчук Ж.О. - урок зарубіжної літератури «Позакласне читання Г.Х. Андерсен «Непохитний олов’яний солдатик» (5-А клас)

Дубіцька З.Г. - урок хімії  «Хімічні формули речовин. Прості й складні речовини» (7 клас)

Козяр Я.І. - урок зарубіжної літератури «Розвиток мовлення (усно). Зображення образу Мазепи у різних творах мистецтва: літературі, живописі, кіно, музиці»(9 клас)

Грига О.І. - урок ЯДС (ПРО) «Спостереження за тваринами рідного краю. Тварини дикі та свійські. Як тварини позначають межі своєї території » (2 клас)

Виноградов Е.М.  - урок географії «Населення Африки» (7 клас)

Рекута С.О. - урок алгебри (7 клас)

Смальчук К.О. - урок біології «Харчові розлади та їх запобігання» (8клас)

Яворська А.В. - урок ЯДС (ПРО) «Чарівні перетворення з яйцем. Чим цікаве яйце» (2 клас)

Мельник О.М. - урок української мови «Антоніми. Народна байка»(4 клас)

Рекута Т.В.  - урок історії «Джерела інформації  та їх види. Первинні та вторинні історичні джерела» (5-Б клас)

Учителі підібрали різноманітні форми та методи роботи за допомогою яких здобувачі освіти формували вміння розв’язувати задачі, орфографічну та пунктуаційну грамотність, уявлення про речовини та їх властивості,  розвивали кругозір та мовлення, логічне, екологічне мислення, що сприяли формуванню життєвих компетентностей. Учні на уроках були задіяні в активну практичну та розумову діяльність.

У ході проведення методичного тижня цікавою, творчою була  «Методична скринька» (виставка-огляд напрацювань досвідчених педагогів, що атестуються –  Рекута Т.В., Романова О.О., Луцький В.О., Нечипорук В.В., Мельник О.М., Бондар Н.В.)

 

2021-22 н.р.

Педагогічна рада за темою "Нові професійні ролі вчителя Нової української школи"

Ділова гра

План проведення педради:

1. Міні - лекція, презентація "Нові професійні ролі вчителя Нової української школи"

2. Робота в парах:

- "Яким хоче бачити сучасного вчителя громада?"

- "Яким хочуть бачити сучасного вчителя учні?"

- "Яким хочуть бачити сучасного вчителя батьки?"

- "Яким хоче бачити сучасного вчителя адміністрація?"

3. Проєкт "Ідеальний портрет вчителя НУШ".

4. Меседж "Звички, які завжди видають вчителя"

 

  

 

 

Методичний тиждень

Підсумки методичного тижня