Іллінецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 - Вибір електронних версій підручників

Вибір електронних версій підручників

Протокол №9

Протокол №8

ПРОТОКОЛ №5

 

ПРОТОКОЛ № 4

засідання педагогічної ради педагогічного колективу

Іллінецької   загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3

 

від 02 березня 2020 року

 

Голова педагогічної ради –  Козяр Я. І., директор школи

Секретар – Рекута Т.В.

Присутні – 17 учителів, бібліотекар Романова О.О., вихователь ГПД Каз-

чук В.О., Шумник М.Н. соціальний педагог, Сімонова Т.В. практичний психолог (Список додається).

Відсутні: Яворська А.В.(через хворобу), Нечипорук В.В.( курсова перепідготовка)

 

                                           ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про  вибір та замовлення підручників для учнів 3 класу  ЗЗСО на 2020-2021  навчальний  рік.

                                                                       

1. СЛУХАЛИ: 

Дубіцьку З.Г., заступника директора з НВР, яка проінформувала педагогічний колектив про  виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року №1002,та наказу  Міністерства освіти і науки України від 07 листопада2019 року №1409 «Про проведення конкурсного відбору підручників  ( крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019-2020 роках (3 клас)», листа  МОН від 22.01.2020 №1/9-39 “Про забезпечення виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2019 року № 1409 (із змінами) та від 12 грудня 2019 року № 1543 , з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти новим поколінням підручників з навчальних предметів типових освітніх програм ЗЗСО згідно з переліками, які затверджено наказом МОН України від 17 липня 2019 року  № 1002 з 24.02.2020 року було оголошено вибір електронних версій  оригінал-макетів підручників. З 24 лютого по 12 березня 2020 року вчителі ознайомлювалися  з фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти за наданим посиланням.  02  березня 2020 року вчителі зробили безпосередній вибір проектів підручників з кожної назви предмета.

 

ВИСТУПИЛИ:

Рекута Т.В., учитель 2-А класу, яка сказала, що підручник «Математика» для 3 класу закладів загальної середньої освіти .Гісь О.М., Філяк І.В. складено відповідно до чинної програми, містить завдання на повторення, передбачено роботу в групах. Учням пропонуються завдання різного  рівня складності, які сприяють розвитку базових умінь та навичок.Тому запропонувала обрати підручник  «Математика» для 3 класу закладів загальної середньої освіти  .Гісь О.М., Філяк І.В..  Вона зазначила, що зміст рецензованого підручника «Математика» для 3 класу  повною мірою реалізує очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності, визначені навчальною програмою,  та забезпечує досягнення відповідної мети, цілей та завдань навчального предмета; у підручнику вміщено навчальний матеріал, який систематизує й поглиблює знання учнів, мотивує їх до навчання. Тетяна Володимирівна зазначила, що  зміст рецензованого підручника «Я досліджую світ» Волщенко О.В., Козак О.П. ,Остапенко Г.С. для 3 класу є органічне поєднання класичного підходу до освіти з новітніми ідеями НУШ. Усі завдання підручника є багатофункціональними. Підручник для дітей : веселий, з цікавими завданнями і яскравими малюнками, дитячими «фішками», які висвітлюють субкультуру сучасних учнів. В підручнику висвітлюються покрокові інструкції для проведення дослідів з використанням дослідницьких засобів, завдання частково пошукового і творчого характеру для тренування спостережливості, уваги і запам’ятовування.

 

Бондар Н.В., учитель 2-Б класу, яка зазначила, що підручник «Українська мова та читання»  для 3 класу закладів загальної середньої освіти  Большакова І.О., Пристінська М.С. крім теоретичного матеріалу містить диференційовані запитання та завдання для самоконтролю. Підручник спрямований на забезпечення формування основ мовно-літературної компетентності учнів. Система граматичних вправ підручника спрямована на спостереження й аналіз мовного матеріалу, який  дозволяє підвести учнів до виведення правил. У підручнику коректно реалізовано літературознавчий підхід до вивчення фольклорних і літературних творів. Надія Василівна зазначила, що зміст підручника «Мистецтво» Масол Л.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М. для 3 класу укладено за Типовою освітньою програмою інтегрованого курсу «Мистецтво». Його вправи та завдання спрямовані на розвиток у дітей здатності до художньо-образного, емоційно-ціннісного сприйняття творів мистецтва, уміння виражати у власній творчості своє ставлення до навколишнього світу. Особливості підручника спрямовані на органічне поєднання образотворчої та музичної складових мистецької галузі в кожній темі. Підручник простий і зручний в поданні навчального матеріалу, що сприяє формуванню системних знань й навичок з предмету. Кожна сторінка в підручнику - цікава пригода, знайомство з творчістю талановитих митців.

 

Ліщун Т.В., учитель англійської мови, яка вказала, що в основу  підручника «Англійська мова» для 3 класу покладено навчання компетенціям 21-го століття, таким як : розвиток критичного мислення, креативність. Комунікативність, вміння працювати в команді. Підручник тематично-організований, емоційно- насичений, має на меті зацікавити учнів та сформувати позитивне ставлення до вивчення англійської мови. Матеріали підручника надають змогу зробити освітній процес захоплюючим, вчить учнів змалку критично оцінювати інформацію й використовувати її у ситуаціях реального життя, ефективно взаємодіяти з іншими як в усній так і в письмовій формі крок за кроком. У підручнику представлені секції для повторення та відпрацювання практичних навичок використання мови, ігор  й матеріалів для творчої роботи. Особлива увага приділяється навчанню моральних цінностей, щоб діти стали кращими представниками суспільства у майбутньому.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Зробити замовлення підручників для 3 класу з переліку підручників, що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2020/2021 н.р., за результатами вибору педагогічних працівників, які будуть працювати у 2020-2021 навчальному році в кількості   40  екземплярів кожного найменування:

 «Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти  .Г.К.Мітчел, Марілені Малкогіанні.

«Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти  Гісь О.М., Філяк І.В.

«Мистецтво»  підручник для 3 класу, Масол Л.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М.

«Українська мова та читання»  підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах), Большакова І.О., Пристінська М.С.

«Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

 2. Бібліотекарю школи  Романовій О.О.:

 2.1. До 12 березня 2020 року заповнити спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників.

 2.2. До 12  березня 2020 року передати результати вибору проектів підручни-ків з кожної назви підручника в паперовому та електронному вигляді до управління  освіти  Іллінецької міської ради.

2.3.Відповідальній за ведення шкільного сайту Мірошниченко Т.В.  забезпе-чити оприлюднення результатів вибору проектів підручників з кожної назви на сайті школи.

 

 

Голова педради                                                             Козяр Я. І.

 

Секретар педради                                                         Рекута Т.В.

 

Протокол № 2

засідання педагогічної ради Іллінецької загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №3

від 12 лютого 2018 року

Голова педагогічної ради – Козяр Я.І.

Секретар – Ващак Ю.А.

Присутні: 15 учителів, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор.

Відсутні: Дубіцька З.Г., заступник директора з НВР – відрядження Романова О.О., вихователь ГПД - відпустка

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вибір та замовлення підручників для 5 класу закладів середньої загальної освіти.

1. СЛУХАЛИ: Козяр Я.І., директора школи, про вибір та замовлення підручників для 5 класу закладів середньої загальної освіти. Вона ознайомила педагогічний колектив з проектами підручників для 5 класу.

ПОСТАНОВИЛИ: Вибрати і замовити такі підручники для 5 класу:

№   Назва підручника     Автор              Мова підручника        Замовлено: для учнів для вчителів

1.   Українська мова         Гдазова О.П  . українська                      25

2. Українська література   Авраменко О.М. українська                  25

3 Англійська мова 5-й р.н. Несвіт А.М.    українська                       25

 4 Зарубіжна література Волощук Є.В.   українська                        25

 5 Математика                Істер О.С.                 українська                      25

 6 Основи здоров'я    Бойченко Т.Є. Василенко С.В українська        25

 7 Природознавство Ярошенко О.Г. Бойко В.М. українська               25

 Голова педагогічної ради Козяр Я.І.

Секретар педагогічної ради Ващак Ю.А

. Чигрин Людмила Михайлівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури

Ліщун Тамара Володимирівна, вчитель англійської мови

Нечипорук Віта Василівна, вчитель математики

Виноградов Едуард Миколайович, учитель географії

 

 

 

Протокол № 4

засідання педагогічної ради

Іллінецької загальноосвітньої школи  І- ІІІ ступенів №

від 26 квітня 2018  року

Голова педагогічної ради – Козяр Я.І.

 Секретар – Ващак Ю.А.

 Присутні: 17 учителів, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор.

                                                                        ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

    1.Про вибір та замовлення підручників для 5 та 10 класів закладів середньої 

загальної освіти.

  1. СЛУХАЛИ:

 Козяр Я.І., директора школи, про вибір та замовлення підручників для 5 та 10 класів закладів середньої загальної освіти.Вона ознайомила педагогічний колектив з проектами підручників для 5 та 10 класів.

    ВИСТУПИЛИ:

  Марчук Н.О., учитель історії, яка сказала, що у 2018році буде здійснено друк підручників для учнів 5 класу. З 18 до 26 квітня педагогічні працівники школи на веб‑сайті Інституту модернізації змісту освіти ознайомились із електронними версіями підручників, 

тому вона рекомендує схвалити вибір підру-чника для 5 класу закладів загальної середньої освіти, якому надається гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», що видаватиметься за кошти державного бюджету у 2018 році «Вступ до історії України»  Гісем.    У підручнику більшість завдань на повторення передбачає роботу в групах. Навчання за цим підручником є цікавим і ефективним.

 Нечипорук В.В., учитель математики, яка сказала, що на її думку підручники з алгебри та геометрії автор Мерзляк найбільше відповідають вимогам державного стандарту та оновленій програмі. На основі матеріалу даних підручників учням буде легше розв’язувати різні завданняВіта Василівна за-значила, що ці підручники будуть учням найбільш цікавими і доступними

  Ліщун Т.В., учитель англійської мови, яка сказала, що підручник «EngIish» 10 клас Карп’юк розрахований на рік навчання англійської мови. Підручник складено відповідно до чинної програми, він містить різнорівневі вправи для розвитку базових умінь та навичок читання, говоріння, письма та аудіювання. Лексика підручника підібрана відповідно до основних мовленнєвих ситуацій, в які потрапляють десятикласники в повсякденному житті.

    ПОСТАНОВИЛИ:

Вибрати і замовити такі підручники для 5 класу

Вибрати і замовити такі підручники для 10 класу 

Голова педагогічної ради                          Козяр Я.І. 

 

 

Протокол № 5

засідання педагогічної ради

Іллінецької загальноосвітньої школи  І- ІІІ ступенів №3

 від 14 травня 2018  року

Голова педагогічної ради – Козяр Я.І.

 Секретар – Ващак Ю.А.

 Присутні: 17 учителів, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор.

 

                                      ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 1.Про вибір  підручників для учнів1 класу .

1. СЛУХАЛИ:

 Козяр Я.І., директора школи, про вибір  підручників для учнів 1класу. Вона довела до відома, що учителі школи Рекута Т.В., Ліщун Т.В., Герасимчук Ж.О. переглянули фрагменти електронних версій оригінал-макетів підручників. І запропонували обрати такі підручники: :«Українська мова. Буквар» (у 2-х частинах)  авт. Іваниця Г.А., «Математика» авт. Гісь О.М., Філяк І.В., «Я досліджую світ» авт. Волощенко О.В., Козак О.П., Остапенко Г.С., «Мистецтво» авт. Кізілова Г.О., Шулько О.А., «Англійська мова» авт. Мітчел Х.К..

ВИСТУПИЛИ:

 

 Рекута Т.В.учитель початкових класів,  яка сказала, що  14  травня  на веб‑сайті Інституту модернізації зміс-

 

ту освіти вона ознайомилась із електронними версіями підручників. Наголосила, що  підручник «Українська мова. Буквар»   (2 ч.) автор Іваниця Г.А. сприяє формуванню комунікативної та читацької компетентності, розвиває мовленнєво-творчі здібності учнів. Однак ілюстративний матеріал на низькому рівні.

 Тетяна Володимирівна зазначила, що у підручнику «Математика» авт. Гісь О.М., Філяк І.В., висвітлений системний блочний підхід до розгортання теми. Ігрова форма подачі матеріалу, веселі завдання, сюжетні історії, сучасний дизайн. У підручнику переважають завдання пізнавального характеру, розвиваючі завдання, зв’язані з практикою. Чітко проглядаються міжпредметні зв’язки, здійснюється особистісно-орієнтований підхід.

  Вона сказала, що підручник «Я досліджую світ» авт. Волощенко О.В. ,Козак О.П., Остапенко Г.С. містить ігри, досліди, саморобки, комікси. Передбачає роботу в групах і парах. У підручнику чітко виділені теми тижня. Зміст відповідає пізнавальним можливостям дітей. Автори віддають перевагу захопливій, пошуковій та творчій діяльності перед репродуктивною.

 Тетяна Володимирівна повідомила, що підручник  «Мистецтво» авт. Кізілова Г.О., Шулько О.А., містить досить креативні завдання, які спрямовані на розвиток творчого потенціалу дитини, розвивають естетичні смаки. Матеріал спрямований на формування поваги до національної та культурної спадщини народу.

 Навчання учнів  за цими підручниками буде  цікавим та ефективним.

  Ліщун Т.В., учитель англійської мови, яка сказала, що на її думку підручник з англійської мови для учнів 1 класу автор Мітчел Х.К. найбільше відповідає вимогам державного стандарту та оновленій програмі. У підручнику вміщені матеріали які розвивають в учнів навички критичного мислення, креативності. Тамара Володимирівна зазначила, що до підручника додається електоронний носій з аудіозаписами, які сприятимуть ефективнішому засвоєнню учнями лексичного та граматичного матеріалу. Даний  підручник буде першокласникам найбільш цікавим і доступним. 

 

  ПОСТАНОВИЛИ:

 

 Обрати такі підручники для 1 класу

Голова педагогічної ради      Козяр Я.І.

                                       


 

 

 

 

Протокол № 2

 засідання педагогічної ради

Іллінецької загальноосвітньої школи  І- ІІІ ступенів

 від  04 березня 2019  року

 Голова педагогічної ради – Козяр Я.І.

 Секретар – Ващак Ю.А.

 Присутні: 16 учителів, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор.

Відсутні: Форостян В. О. учитель української мови та літератури                           

( відрядження м. Вінницю)

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про вибір  підручників для учнів 2 класу.

1. СЛУХАЛИ:

 Козяр Я.І., директора школи, про вибір  підручників для учнів 2класу.

Вона довела до відома, що учителі школи Рекута Т.В., Ліщун Т.В., Герасимчук Ж.О. переглянули фрагменти електронних версій оригінал-макетів підручників. І запропонували обрати такі підручники: «Українська мова та читання »   авт. Іваниця Г.А., «Математика» авт. Гісь О.М., Філяк І.В., «Я досліджую світ» авт. Волощенко О.В., Козак О.П., Остапенко Г.С., «Мистецтво» авт. Островський В. М., Федун Г. П.., «Англійська мова» авт. Мітчел Г.К.,

 ВИСТУПИЛИ:

 Рекута Т.В. ,учитель початкових класів, яка сказала, що 28лютого  на веб‑сайті Інституту модернізації змісту освіти вона ознайомилась із електронними версіями підручників.

Наголосила, що  підручник «Українська мова та читання»    автор Іваниця Г.А. сприяє формуванню комунікативної та читацької компетентності, розвиває мовленнєво-творчі здібності учнів. Однак ілюстративний матеріал на низькому рівні. Тетяна Володимирівна зазначила, що у підручнику «Математика» авт. Гісь О.М., Філяк І.В., висвітлений системний блочний підхід до розгортання теми. Ігрова форма подачі матеріалу, веселі завдання, сюжетні історії, сучасний дизайн. У підручнику переважають завдання пізнавального характеру, розвиваючі завдання, зв’язані з практикою. Чітко проглядаються міжпредметні зв’язки, здійснюється особистісно-орієнтований підхід.  Вона сказала, що підручник «Я досліджую світ» авт. Волощенко О.В. ,Козак О.П., Остапенко Г.С. містить ігри, досліди, саморобки, комікси. Передбачає роботу в групах і парах. У підручнику чітко виділені теми тижня. Зміст відповідає пізнавальним можливостям дітей. Автори віддають перевагу захопливій, пошуковій та творчій діяльності перед репродуктивною.

  Тетяна Володимирівна повідомила, що підручник  «Мистецтво» авт. . Островський В. М., Федун Г. П.. О.А., містить досить креативні завдання, які спрямовані на розвиток творчого потенціалу дитини, розвивають естетичні смаки. Матеріал спрямований на формування поваги до національної та культурної спадщини народу.

 Навчання учнів  за цими підручниками буде  цікавим та ефективним.

 

Ліщун Т.В., учитель англійської мови, яка сказала, що на її думку підручнк з англійської мови для учнів 2 класу автор Мітчел Х.К. найбільше відповідає вимогам державного стандарту та оновленій програмі. У підручнику вміщені матеріали які розвивають в учнів навички критичного мислення, креативності. Тамара Володимирівна зазначила, що до підручника додається електоронний носій з аудіозаписами, які сприятимуть ефективнішому засвоєнню учнями лексичного та граматичного матеріалу. Даний підручник буде цікавим і доступним для  другокласників.   

ПОСТАНОВИЛИ:

 1.Обрати такі підручники для 2 класу:

2. Бібліотекарю Романовій О. О.


2.1. Заповнити спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників.

До 10.03.2019

2.2. Оприлюднити на шкільному веб-сайті результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в електронному вигляді (pdf-форматі).

До 10.03.2019

2.3. Передати результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в паперовому та електронному вигляді (excel-формат) до управління освіти Іллінецької міської ради.

До 10.03.2019

Голова педагогічної ради                                     Я. І. Козяр