Іллінецький ліцей №3 - Законодавча база НУШ

Законодавча база НУШ

 

Закони України

1. "Про освіту"
2. "Про загальну середню освіту"
3. "Про дошкільну освіту"
4. Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу
5. Про захист населення від інфекційних хвороб

 

Укази Президента України
1. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
2. Про Національну доктрину розвитку освіти
3. Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні
4. Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні
5. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні
6. Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді
7. Про Концепцію державної мовної політики
8. Про першочергові заходи з розвитку місцевого самоврядування в Україні на 2017 рік
 
Постанови Кабінету Міністрів України
1. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
2. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти
3. Про затвердження Положення про освітній округ
4. Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад
5. Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів
6. Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"
7. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів
8. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями
9. Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
 
Розпорядження Кабінету Міністрів України
 1. Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
2. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року
3. Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики
4. Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року