Іллінецький ліцей №3 - Законодавча база НУШ

Законодавча база НУШ

 

Закони України

1. "Про освіту"
2. "Про загальну середню освіту"
3. "Про дошкільну освіту"
4. Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу

 

Нормативно-правова база  НУШ  на 2023- 2024 н.р.

- Концепція Нової української школи , яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12. 2016 р. № 988-р « Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа » на період до 2029 року »;
 - розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 903-р « Про затвердження плану заходів на 2017- 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

- Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  № 87 від 21.02.2018 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 688 від 24.07.2019 р., № 898 від 30.09.2020 р.;
Типова  освітня програма , розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна;

 

 

лист МОНУ від 22.09.2021 р. № 1/9- 482 « Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році » ;
- наказ МОН України від 20.08.2018 № 923 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі»;
-  наказ  МОНУ від 13.07.2021 № 813 « Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4-х класів  ЗЗСО »;

- наказ МОН України № 1272 від 08.10.2019 р. « Про затвердження типових освітніх програм  для 1-2-х класів закладів загальної середньої  освіти»  ;

- наказ МОН України № 1273 від 08.10.2019 р. « Про затвердження типових освітніх програм  для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти»  ;
- наказ МОНУ від 30.03.2021 р. № 268 « Про деякі питання про переведення учнів на наступний рік навчання »;
- лист МОНУ від 09.08.2021 р. № 1/9-404 « Про переліки навчальної літератури та навчальних посібників  »;
-  наказ МОН України від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня»;
- наказ МОН України від 13.02.2018 р. № 137 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи»;
- наказ МОН України від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»;
- наказ МОН України  від 16.04.2018 р. № 367 « Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти »;
- лист МОН України від 08.05.2018 р. № 1/9-292 «Лист-роз’яснення щодо застосування окремих положень нового порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти »;
- наказ МОНУ від 03.08.2020 № 995 « Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 р.
№ 412 »;

- лист МОН України від 02.04.2018 №1/9-190 «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи»;

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06. 2022 р. № 521 оновлено типові освітні програми для 1 – 2 та 3 – 4 класів. Оновлені типові освітні програми затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08. 2022 р. № 743.

- наказ МОНУ № 1362 від 07.12.2018 року "Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи"(зі змінами відповідно до наказу № 1096 від 02.09.2020 року.) : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1362729-18#Text

Наказ МОН від 01.04.2022 №289 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.2023 № 563 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні”

Лист МОН №1/12186-23 від 16.08.2023 “Про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти”

Лист Міністерства освіти і науки України від 12 вересня 2023 р. № 1/13749-23 “Про інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році”

Лист Міністерства освіти і науки України від 24 серпня 2023 р. № 1/12702-23 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 навчальному році»