Іллінецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 - Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

ЗМІСТ

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .        .        .         .        .        .        .        .         4

 

Розділ І. Призначення школи та засіб його реалізації .        .        .        .         4

Розділ 2. Опис «моделі» випускника школи.     .        .        .        .        .         7

Розділ 3.  Цілі та завдання освітнього процесу школи .        .        .        .         8

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування     .        .        .        .         9

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій       .        .        .         .        .        .        .        9

Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми   .        .         10

Розділ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми        .         10

Розділ 8. Структура навчального року     .         .        .        .        .        .         11

Розділ 9. Виховання та позаурочна діяльність. .        .        .        .        .         12

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА І СТУПЕНЯ   .         .        .        .        .        .        14

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ІІ СТУПЕНЯ .         .        .        .        .        .       19

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ІІІ СТУПЕНЯ .         .        .        .        .        .       30

 

ДОДАТКИ .         .        .        .        .        .         .        .        .        .        .       41

 

Додаток 1. Навчально-методичне забезпечення     .        .        .        .       41

І ступінь

Таблиця 1. Перелік навчальних програм Нової української школи І ступеня

Таблиця 2. Перелік навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня

Таблиця 3. Підручники для 1-2 класу, які мають гриф МОН, обрані учителями та затверджені рішенням педагогічної ради

Таблиця 4. Підручники для 3-4 класів

ІІ ступінь

Таблиця 5. Перелік навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, що використовуються у Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 у 2019/2020 навчальному році

Таблиця 6. Перелік навчальних програм для здобувачів базової середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Таблиця 7. Перелік варіативних модулів змістового наповнення предмета «Фізична культура» на 2019/2020 навчальний рік для ІІ ступеня

Таблиця 8. Підручники для 5-6 класу, які мають гриф МОН, обрані учителями та затверджені рішенням педагогічної ради

Таблиця9. Підручники для 7-9 класів

 

 

ІІІ ступінь

Таблиця 10. Перелік навчальних програм для учнів 10-11 класу. Профілі «Українська мова»

Таблиця 11. Перелік варіативних модулів змістового наповнення предмета «Фізична культура» на 2019/2020 навчальний рік для ІІІ ступеня

Таблиця 12. Підручники для 10-11 класу, які мають гриф МОН, обрані учителями та затверджені рішенням педагогічної ради

 

Додаток 2. Кадрове забезпечення .        .         .        .        .        .        .     54

Таблиця 1. Фахове забезпечення на 2019/2020 навчальний рік. І ступінь

Таблиця 2. Фахове забезпечення на 2019/2020 навчальний рік. ІІ ступінь

Таблиця 3. Фахове забезпечення на 2019/2020 навчальний рік. ІІІ ступінь.

 

Додаток 3. Моніторинг забезпечення якості освіти .       .        .        .     57

         І ступінь

         ІІ ступінь

         ІІІ ступінь

 

Додаток 4. Навчальний план       .        .         .        .        .        .        .     61

Таблиця 1. Навчальний план початкової школи з українською мовою навчання, 1-2 клас

Таблиця 2.  Навчальний план початкової школи з українською мовою навчання, 3-4 класи

Таблиця 3. Індивідуальний робочий навчальний план для дитини з особливими освітніми потребами, учня 5 класу індивідуальної форми навчання Гриценка Дмитра Івановича

Таблиця 4. Навчальний план 5-9 класів з навчанням українською мовою

Таблиця 5.  Навчальний план для 10-11 класу. Профілі «Українська мова»

Таблиця 6. Навчальний план учня 7 класу інклюзивної форми навчання Борового Руслана

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Розділ 1

Призначення школи та засіб його реалізації

 

Іллінецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 є навчальним закладом, який перебуває у комунальній власності і діє на підставі Статуту, розробленого на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2012 р. № 778, затвердженим рішенням 8 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 23 грудня 2016 року № 121.

Територія обслуговування закладу включає м. Іллінці:  вулиці Пирогова, Вільшанська, Залізнична, Лесі Українки, Суворова, Лебедина, Панаса Мирного, Лева Толстого, Джупинівська, Дружби, Перемоги, Зарічна, Павлівська, Вінницька, Кутузова, Богдана Хмельницького та села Слобідка, Павлівка.

Згідно чинного законодавства школа формує багатомірний освітній простір для дітей та підлітків віком від 6 до 17 років, здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти, визначених Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад:

I ступінь - початкова загальна освіта;

II ступінь - основна загальна освіта;

III ступінь - середня (повна) загальна освіта (профільна)

і надає можливість здобувати освіту за денною, індивідуальною, інклюзивною  формами навчання.

Мова викладання українська.

         Школа співпрацює з дошкільним навчальним закладом №6 «Струмочок», розташованим на території обслуговування, та забезпечує наступність і безперервність освітньої діяльності.

         Головна мета навчального закладу – забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

         Головні завдання Іллінецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, зазначені у статуті закладу:

-         забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти відповідно до Державних стандартів освіти;

-         виховання громадянина України, який поважає Конституцію, державні символи України, права і свободи людини, має почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії та готовий свідомо виконувати обов’язки;

-         реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-         виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-         формування та розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-         розвиток здібностей і обдарувань учнів, їх наукового світогляду.

Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" не більше 30 учнів.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517) при кількості учнів більше 27 і зазначений для кожного ступеня окремо.

Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього навчального закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. Додатковими засобами є:

 • уведення в навчальний план  курсів за вибором, що сприяють допрофільній підготовці, загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;
 • надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо) у мережі гуртків, спортивних секцій та учнівських об’єднань;
 • надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;
 • надання додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796  зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 305 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», зокрема відкриття груп продовженого дня на платній основі.

 

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в рамках навчальних планів (додаток 4, таблиці 1-6);

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН (додаток 1, таблиці 1-12);

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

 

Освітні програми, реалізовані в загальноосвітньому навчальному закладі (додаток 1, таблиці 1,2,5,6,10), у залежності від специфіки обраного змісту освіти спрямовані на:

 • формування в учнів сучасної наукової картини світу;
 • виховання працьовитості, любові до природи;
 • розвиток в учнів національної самосвідомості;
 • формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;
 • інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
 • рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;
 • виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;
 • створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм;
 • формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо
 • надання рівного доступу до освіти дітям з особливими потребами.

Іллінецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 є закладом, який має глибоке  історичне коріння, розвиває національну культуру та мову, спираючись на традиції, родинні цінності поліетнічного і полікультурного середовища міста. Ми прагнемо зробити наших випускників конкурентоспроможними на національному і світовому ринках праці, а для цього озброюємо їх знанням сучасних інформаційних технологій, іноземних мов, фінансовою грамотністю. Створюючи новий стиль сучасної школи, ми прагнемо зберегти власне непересічне обличчя, все те найкраще, що із вдячністю і любов’ю згадують наші випускники у різних куточках світу.

 


Розділ 2

Опис "моделі" випускника школи

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих й успішних кроків у своє майбутнє. Всі  інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися й ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності  випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

·випускник школи добре проінформована особистість;

·прагне до самоосвіти та вдосконалення;

·готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті  громади, держави ;

·є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

·свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

·мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

 Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом  початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований,  вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю,  навички навчальної діяльності,  культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи  володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів  успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє  основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє  їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів  має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

 Наш випускник - свідомий громадянин  і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у  майбутнє.

 

Розділ 3

Цілі та завдання освітнього процесу школи

На 2019/2020 навчальний рік перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

 • забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;
 • гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;
 • створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;
 • формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;
 • забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів.

 

 


Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

Робочий навчальний план (додаток 4, таблиці 1-5) дає цілісне уявлення про зміст і структуру кожного рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів та передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, яка враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення та в якій передбачено додаткові години на вивчення курсів за вибором.

Варіативна складова навчальних планів використовується на вивчення предметів.

Варіативність змісту освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Для кожного з трьох ступенів окремо обґрунтовано зміст навчального плану школи як механізм реалізації змісту освіти та одного з основних засобів формування "моделі" випускника кожного ступеня навчання. При формуванні варіативної складової навчального плану педагогічний колектив школи намагався  максимально врахувати освітні потреби учнів і батьків.

Навчальний план зорієнтований на роботу школи за 5-денним навчальними тижнем. Заняття проводяться  в одну зміну.

 

Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій

Особливості організації навчальної та позанавчальної діяльності, що забезпечують інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, додаткових освітніх послуг і виховних заходів у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти –  "модель" випускника – описані далі для кожного ступеня освіти окремо.

Обґрунтування існуючої організації освітнього процесу на кожному рівні навчання відбиває цільовий аспект, співвідношення та особливості організації навчальної і позанавчальної діяльності; необхідність використання тих чи інших освітніх технологій.

 


Розділ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

На рівні школи розроблена система показників, що дозволяє судити про те, наскільки ефективно реалізується освітня програма, тобто наскільки реальний "продукт" діяльності школи відповідає ідеальній "моделі" випускника.

Об’єктами контролю є навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності і якість проведення навчальних занять та моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), який проводиться згідно вимог навчальних програм та обліковується у класному журналі.

За організацію системи внутрішнього забезпечення якості освіти відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Дубіцька З. Г., яка здійснює:

організацію методичного супроводу та оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробку рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізацію соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через участь у вебінарах, семінарах, тренінгах та післядипломну курсову підготовку.

Для кожного ступеня  освіти окремо описані інструменти системи контролю забезпечення якості. Процедури та періодичність контролю відповідають вимогам методичних рекомендацій з викладання окремих предметів.

 

Розділ 7

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для досягнення прогнозованого результату роботи школа на кожному ступені навчання використовує відповідне програмно-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством освіти і науки України (додаток 1). Повний опис програмно-методичного забезпечення є в додатках освітніх програм для кожного ступеня. (додаток 1,  таблиці 1,2,5,6,10)

 


Розділ 8

Структура навчального року

Відповідно до ст.16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020 навчальний рік розпочнеться 1 вересня святом «День знань» і закінчиться згідно зі статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту» проведенням державної підсумкової атестації для учнів 4-х класів, 9-х класів та 11-го класу, форму і терміни якої Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково, та врученням учням 9-х, 11-го класу документів про освіту.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 02 вересня до 28 грудня,

ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

         осінні з 28 жовтня по 01 листопада,

         зимові з 30 грудня по 10 січня,

весняні з 23 по 27 березня.

         Навчальні екскурсії для учнів 1-4 класів та навчальна практика для учнів 5-8,10 класів у 2019/2020 навчальному році організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та згідно рішення педради від 30.08.2019 р., протокол № 1,

         У структурі навчального року можливі зміни.

 


Розділ 9

         Виховна та позаурочна діяльність

 

Основною метою у вихованні учнів у 2019-2020 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, творити себе і навколишній світ.

У роботі з учнями педагогічні працівники керуватимуться Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013) та виданими у відповідності з Указом методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах та здійснюватимуть виховну діяльність у відповідності до таких ключових напрямів:

·        ціннісне ставлення до себе;

·        ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

·        ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

·        ціннісне ставлення до праці;

·        ціннісне ставлення до природи;

·        ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Серед основних завдань — національно-патріотичне  виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

Упродовж  2019-2020 навчального року планується підвищити рівень превентивної роботи. Превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні Законом України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства", Законом України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю". Пріоритетними формами і методами в роботі педагогічних працівників із зазначеної проблеми залишаються:

-         впровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь,

-         проведення тижнів правових знань;

-         використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках та в позакласній діяльності;

-         впровадження шкільного самоврядування в освітній процес;

-         ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;

-         запобігання проявам  булінгу, екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;

-         впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками освітнього процесу;

-         перетворення навчального закладу на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо.

 

У позаурочний час у приміщенні школи проходитимуть  заняття гуртків, які проводитимуть працівники Центру дитячої та юнацької творчості: образотворчого мистецтва, плетіння бісером,  Учні школи також мають можливість відвідувати гуртки: вокальний «Домісолька»  та військово-патріотичний «Джура»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА І СТУПЕНЯ

 

Загальні положення освітньої програми
І ступеня

 

Освітня програма Іллінецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (для 1 класу) та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (для 3-4 класів).

Освітня програма початкової освіти (далі - Освітня програма) окреслює підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом початкової освіти.

 

Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 4375 годин/навчальний рік:  для  1 класу – 805 годин/навчальний рік, для 2-А та 2-Б класів – 1750 годин/навчальний рік, для 3 класу – 910 годин/навчальний рік, для 4 класу – 910 годин/навчальний рік.  Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані І ступеня (додаток 4, таблиці 1,2).

У початковій школі здійснюється поділ на групи  у 3 класі для вивчення української мови, англійської мови та інформатики; у 4 класі для вивчення інформатики. У 1-4 класах на вивчення української мови виділено 1 додаткову годину.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків: у 1 класі – 35 хвилин,  у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

1-2 клас (І-й цикл за проектом «Нова українська школа»)

Навчальний план для 1 та 2 класу на 2019/2020 навчальний рік (додаток 4, таблиця 1)складено на основі типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна.

Мовно-літературна освітня галузь включає предмети «Українська мова», «Іноземна мова».

Математична галузь реалізується через окремий предмет "Математика".

Фізкультурна освітня галузь реалізується предметом "Фізична культура".

Мистецька галузь реалізується інтегрованим предметом "Мистецтво".

Відповідно до Державного стандарту, затвердженого в 2018 році, у 1-2 класі відбувається інтеграція семи освітніх галузей в один предмет "Я досліджую світ". Розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета такий: мовно-літературна – 2; математична – 1; природнича, технологічна, інформаційна, соціальна і здоров’язберігаюча, громадянська та історична – разом 4 години.

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено з обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти.

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Оскільки Освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності.

 

Форми організації освітнього процесу. Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досягаються через використання інтерактивних форм і методів навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти. Початкова освіта у Іллінецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів                                              №3 здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

 

3-4 класи:

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

 

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальному  плані реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво".

Варіативна складова навчальних планів початкової школи використовується на вивчення предмету українська мова (додаток 4, таблиця 2).Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформоване відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій з таких варіативних модулів:

·        Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики;

·        Вправи для оволодіння навичками пересувань;

·        Вправи для опанування навичками володіння м’ячем;

·        Стрибкові вправи;

·        Ігри для активного відпочинку;

·        Вправи для розвитку фізичних якостей.

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Кожен факт, по можливості, перевіряється на практиці зі встановленням причинно-наслідкових зв’язків. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності викладання у початковій школі  повністю забезпечене кваліфікованими фахівцями (додаток 2, таблиця 1);

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності – Державний стандарт, навчальні програми (додаток 1, таблиці 3,4), підручники, які мають гриф МОН, у тому числі для 1-2 класів -  обрані учителями та затверджені рішенням педагогічної ради від 14.05.2018 протокол № 5, від 04.03.2019 протокол №2 (додаток 1, таблиця 3).

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності – для учнів початкової школи  створено цілісне і креативне освітнє середовище згідно вимог НУШ; за кожним класом закріплено окремий кабінет, а для проведення уроків інформатики  учні використовують можливості комп’ютерного класу старшої школи; якість проведення навчальних занять – за якісне і вчасне проведення навчальних занять учителі несуть персональну відповідальність;;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) проводиться згідно вимог навчальних програм  та відбувається в процесі контролю.Об’єктами контролю у процесі навчання у початковій школі є складники предметних компетентностей: знання про предмети і явища навколишнього світу, взаємозв’язки і відношення між ними; вміння та навички застосовувати засвоєні знання; досвід творчої діяльності; ціннісні ставлення.(додаток 3)

Оцінювання учнів  здійснюється відповідно до Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально:

-         ­ у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової. За рішенням педагогічної ради від 30.08.2019 р.,  протокол № 1, надається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів, переведених до  2 класу;

-         ­у 3,­4 класах з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання»;

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12­-бальною шкалою:

з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і  літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство».

Облік результатів контролю ведеться учителем у Класному журналі і табелях навчальних досягнень.

 

Освітня програма закладу освіти І ступеня та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднені навеб-сайті закладу освіти http://sch3.iledu.vn.ua.

На основі освітньої програми складено та затвердженонавчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу (додаток 4, таблиці 1,2).

 

Директор школи                                                                           Я. І. Козяр


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ІІ СТУПЕНЯ

 

Загальні положення освітньої програми
ІІ ступеня

 

Освітня програма Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 для ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту»,наказу Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 405 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня"  та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Освітня програма базової середньої освіти (далі - Освітня програма) окреслює підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

 

Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів складає 5845 годин/навчальний рік: для 5 класу – 1050 годин/навчальний рік, для 6 класу – 1155 годин/навчальний рік, для 7 класу – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8 клас – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9 класу – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах ІІ ступеня (далі –навчальний план).

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани ІІ ступеня містять усі предмети інваріантної складової, передбачені таблицями 1,2 до типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405.                                      

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

В рамках галузі «Мистецтво» у школі викладаються  окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформоване з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій (додаток 2, таблиця 2).

Поділ класів на групи здійснюється при вивченні інформатики у 6 класі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

 

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх враховано при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

 

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.Базова середня освіта у Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, як правило, здобувається після завершення початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року, повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

 

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (урок-«суд», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності викладання у школі ІІ ступеня повністю забезпечене кваліфікованими фахівцями (додаток 2, таблиця 2);

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності – Державний стандарт, навчальні програми (додаток 1, таблиці 8-11), підручники, які мають гриф МОН, (для 5-6 класу обрані учителями та затверджені рішенням педагогічної ради від 12.02.2018 протокол № 2, від 16.10.2018р. протокол №10, від 26.06.2018 протокол №4, від 20.03.2019 протокол № 3 (додаток 1,  таблиці 7,8,9);

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності – учні середньої школи навчаються за кабінетною системою; предметні кабінети, майстерні і спортивна зала обладнані відповідно до вимог Положення про навчальний кабінет та вимог техніки безпеки;

якість проведення навчальних занять – за якісне і вчасне проведення навчальних занять учителі несуть персональну відповідальність;;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) проводиться згідно вимог навчальних програм (додаток 3) та обліковується у класному журналі.

 

Корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами. Освітня програма  Іллінецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 ІІ ступеня для осіб з особливими освітніми потребами розроблена на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від  12.06.2018 № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами».

Згідно заяви батьків та за рекомендаціями районного інклюзивно-ресурсного центру створено інклюзивний клас:

7 клас: Боровий Руслан – за навчальним планом для  загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 4, таблиця 4).

Індивідуальна форма навчання за станом здоров’я згідно заяви батьків, рекомендаціями районного інклюзивно-ресурсного центру та довідки ЛКК надана:

учневі 5 класу  Гриценку Дмитру Івановичу – за навчальним  планом для для дітей з інтелектуальними порушеннями з додатковими корекційними заняттями (додаток 4, таблиця 3);

 

Освітня програма закладу освіти ІІ ступеня та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднена на веб-сайті закладуhttp://sch3.iledu.vn.ua

На основі освітньої програми складено та затверджено  навчальний план ІІ ступеня, що конкретизує організацію освітнього процесу(додаток 4, таблиці 4).

 

 

Директор школи                                                                 Я. І. Козяр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ІІІ СТУПЕНЯ

 

Загальні положення освітньої програми ІІІ ступеня (профільна середня освіта)

 

Освітня програма Іллінецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №3 ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 408  «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (стандарт 2011 року), постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Освітня програма профільної середньої освіти (далі - Освітня програма) окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

 

Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-го класу складає 1330 годин/навчальний рік, для учнів 11-го класу  -  1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах ІІІ ступеня, (далі –навчальний план).

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

10, 11 клас (профіль «Українська мова» та «Англійська мова»)

Робочий навчальний план для 10 класу розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2019 року. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів та профільних предметів(додаток 4, таблиця 5).

Для складання навчального плану використано варіант організації освітнього процесу № 2, що містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів. Зазначено мінімальну кількість тижневих годин на вивчення базових предметів, що має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з державними вимогами Державного стандарту.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами, що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку учні  обрали два предмети – «Інформатика» та «Мистецтво», які вивчатимуться  одночасно в 10 і 11 класах з  розподілом між ними: в 10 класі- 2 години мистецтва та 1 година інформатики; в 11 класі – 2 години інформатики, 1 година мистецтва на рік.

Профіль навчання – «Українська мова»   - сформовано закладом освіти на підставі освітніх потреб учнів з урахуванням кадрових можливостей забезпечити якісну його реалізацію висококваліфікованими фахівцями  та матеріально-технічної бази закладу.

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту: «Українська література», «Зарубіжна література», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист Вітчизни»;

- профільні предмети, що вивчаються на профільному рівні: «Українська мова»

За рахунок додаткових годин збільшено кількість годин на вивчення профільних предметів на профільному рівні: «Українська мова» - на 2 години. Збільшено години на вивчення  базових  предметів: в курсі «Математики» додано години на вивчення окремо алгебри та геометрії - 2 години у 10 класі та 1 годину у 11 класі; «Історія України»- 1 годину у 10 та 11 класах; «Англійська мова»- 1годину у 11 класі.

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх окремих предметів.

Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх враховано при формуванні шкільного навчального середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

 

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Демонструється не лише  виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створюються умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти. Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

 

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

10 та 11 клас                                                    

Мови і літератури                          

Суспільствознавство                      

Математика                                    

Природознавство                           

Технології                                      

Здоров’я і фізична культура          

                                                        

Форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалупроводиться на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням, які готуються здавати заліки або іспити, можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей.

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності: викладання у школі ІІІ ступеня  повністю забезпечене кваліфікованими фахівцями (додаток 2, таблиці 3).

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності  - Державний стандарт; навчальні програми (додаток 1, таблиця10); підручники, які мають гриф МОН, обрані учителями та затверджені рішенням педагогічної ради від 16.10.2018 р. протокол № 10, від 26.04.2018 протокол №4, від 20.03.2019 протокол №3 (додаток 1, таблиця12);

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності – учні 10 та 11 класів навчаються за класною системою;  майстерні і спортивна зала обладнані відповідно до вимог Положення про навчальний кабінет та вимог техніки безпеки;

якість проведення навчальних занять – за якісне і вчасне проведення навчальних занять  учителі несуть персональну відповідальність;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) проводиться у вигляді контрольних, лабораторних і практичних робіт та обліковується у класному журналі

 

Освітня програма закладу освіти ІІІ ступеня та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднені навеб-сайті закладу освітиhttp://sch3.iledu.vn.ua

На основі освітньої програми закладу освіти складено та затверджено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу(додаток 4, таблиця5).

 

Директор школи                                                                           Я. І. Козяр


 

Додаток 1 до Освітньої програми

Іллінецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Додаток 1. Таблиця 1

 

Перелік навчальних програм Нової української школи І ступеня

(затверджені наказом МОН від 21.03.2018 №  268)

№ п/п

Назва навчальної програми

1.      

Типова освітня програмадля закладів загальної  середньої освіти 1-2 класи, розроблена  під керівництвом Р.Б.Шияна 2018

 

 

Додаток 1. Таблиця 2

 

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

 

№ п/п

Назва навчальної програми

2.      

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

3.      

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів

4.      

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи

5.      

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

6.      

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

7.      

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

8.      

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

9.      

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

10.  

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

11.  

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

12.  

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

13.  

Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

        

 

Додаток 1. Таблиця 3

 

Підручники для 1-2 класів, які мають гриф МОН, обрані учителями

та затверджені рішенням педагогічної ради від 14.05.2018 № 5, від 04.03.2019 № 2

 

 

№п/п

Назва підручника

Автор

Мова підручника

Замовлено

Для учнів

Для вчителів

1

«Українська мова та читання»  підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

Іваниця

Укр.

31

1

2

«Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти

Гісь

Укр.

31

1

3

«Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

Волощенко

Укр.

31

1

4

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти

Островський

Укр.

31

1

5

«Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)

Мітчел Г. Н.

Укр.-англ.

31

1

 

 

Додаток 1. Таблиця 4

 

Підручники для 3-4 класів

 

№п/п

Назва підручника

Автор

Кількість

клас

кількість

1

Українська мова

Захарійчук М. Д.

3

19

2

Літературне читання

Науменко Віра

3

19

3

Англійська мова

Несвіт А.М.

3

19

4

Математика

Ривкінд Ф.М. Оляницька Л.В.

3

19

5

Природознавство

Грущинеська І.В.

3

19

6

Я у світі

Бібік Н.М.

3

19

7

Основи здоров’я

Гнатюк О.В.

3

19

8

Сходинки до інформатики

Корнієнко М.М. та ін

3

19

9

Трудове навчання

Сидоренко В.К. та ін.

3

19

10

Музичне мистецтво

Лобова Ольга

3

        19

11

Образотворче мистецтво

Резніченко М.І.

Трач С.К.

3

19

12

Українська мова

Вашуленко М.С. Дубовик С.Г.

4

10

13

Літературне читання

Савченко О.Я.

4

9

14

Англійська мова

Карп’юк О. Д.

4

10

15

Математика

Будна Н. О.

4

16

16

Природознавство

Гільберг Т.Г. Сак П.В.

4

19

17

Музичне мистецтво

Лобова Ольга

4

16

18

Я у світі

Бібік Н.М.

4

10

19

Інформатика

Корнієнко М.М. та ін

4

15

20

Літературне читання

Коченгіна  М. В.

4

        10

21

Образотворче мистецтво

Резніченко М.І.

4

10

22

Трудове навчання

Веремійчик І.М. та ін

4

9

 

 

 

Додаток 1. Таблиця 5

 

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, що використовуються у Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 у 2019/2020 н.р.

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

№ п/п

Назва навчальної програми

1

Українська мова: 5-9 класи/ Г. Т. Шелехова, М. І. Пентилюк та інші.- К., 2013( зі змінами)

2

Українська література: 5-9 класи. К. В. Таранік- Ткачук, М. П. Бондар. – К., 2013( зі змінами)

3

Біологія 6– 9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

4

 Географія 6– 9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Склад робочої групи з оновлення навчальної програми з географії для учнів 6–9 класів (2017 рік): І. М. Вітенко, Л.М.Булава, В.Г.Короленка, Р. В. Гладковський, Т. Г. Гільберг, М. В. Бобровський

5

Зарубіжна література 5 – 11класи. Програма для закладів загальної середньої освіти-К.: видавничий дім «Освіта», 2017( зі змінами)

6

Інформатика 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних. Склад робочої групи з оновлення навчальної програми з інформатики для учнів 5–9 класів (2017 рік): І. О. Завадський, О. В. Пасічник, Н. А. Саражинська , О. О. Богатирьов ,С. М. Бондаренко ,Л. В. Булигіна

7

Історія України. Всесвітня історія5–9 класи. Навчальна програмадля загальноосвітніх навчальних закладів. У 2017 р. над оновленням програми працювала Робоча група у складі: Мудрий Мар’ян Михайлович,  Пастушенко Роман Ярославович,  Євтушенко Раїса Іванівна

8

Математика 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Над оновленням програми (2017 рік) працювали: М. І. Бурда,
Б. В. Кудренко, О. Я. Біляніна, А. І. Азаренкова, О. І. Буковська, Т. С. Кіндюх,
О. Є. Лисенко, А. В. Миляник, Н. В. Панова, А. В. Паньков

9

Мистецтво 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Людмила Масол, Оксана Коваленко, Галина Сотська, Галина Кузьменко, Жанна Марчук, Олена Константинова, Людмила Паньків, Ірина Гринчук,

10

Основи здоров’я 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Укладачі програми (2012 р.): Т. Є. Бойченко, Т. В. Воронцова, О. Москаленко, В. В. Дерев'янко, В. С. Пономаренко, Н. М. Поліщук, С. С. Фіцайло

Над оновленням програми (2017 рік) працювали:  О. І. Шиян, Т. Г. Боса, О. А. Спірке, О. І. Шаповал

11

Природознавство 5 клас. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальнихзакладів. Укладачі програми (2012 р.): Т. Г. Гільберг, І. П. Крячко. Над оновленням програми (2017 рік) працювали:Н. П. Дементієвська,  А. І. Дрозд

12

Трудове навчання 5-9 класи. Сидоренко В. К., Даниліна Е. М.( робоча група, яка здійснила оновлення : Терещук А. І., Бурдун В. В.)( зі зінами)

13

Навчальна програма з фізики для 7-9 класів підготовлена у 2012 році робочою групою у складі:О. І. Ляшенко,  В. Г. Бар’яхтар, Л. Ю. Благодаренко, М. В. Головко, Ю. І. Горобець, Склад робочої групи з оновлення навчальної програми з фізики для учнів 7-9 класів (2017 рік):В. В. Гудзь,

14

 Навчальна програмаз фізичної культуридля загальноосвітніх навчальних закладів5–9 класи. Навчальна програма з фізичної культури для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів підготовлена робочою групою у 2012 році:Т. Ю. Круцевич ,Л. А. Галенко ,В. В. Деревянко,С. М. Дятленко

15

Хімія 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Над оновленням програми (2017 рік) працювали: Величко Л.П., Дубовик О.А., Бобкова О.С., Баланенко В.В., Пугач С.В., Рогожнікова О.В.

16

Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, 2016

17

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1. Таблиця 6

 

Перелік комплектів навчальних програм для здобувачів базової середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами

 

№ п/п

Назва комплекту навчальних програм

(згідно наказу Міністерства освіти і науки України від  12.06.2018 № 627)

1

Комплект навчальних програм для дітей з інтелектуальними порушеннями, 5-9 клас (українська мова, українська література, Я у світі, історія України, основи правознавства, математика, природознавство, географія, фізика і хімія в побуті, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове навчання, інформатика, основи здоров’я,  фізична культура)

 

 

Додаток 1. Таблиця 6

 

Перелік програм з корекційно-розвиткової роботи для здобувачів

базової середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами

№ п/п

Назва корекційно-розвиткової програми

(згідно наказу Міністерства освіти і науки України від  12.06.2018 № 627)

1

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове орієнтування для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів  для дітей з інтелектуальними порушеннями (Остапенко Л.І., Тарновська Л.І.)

 

 

Додаток 1. Таблиця 7

 

Перелік варіативних модулів змістового наповнення предмета

«Фізична культура» на 2019/2020 н.р.

 

Клас

Модулі

5

 «Легка атлетика», « «Баскетбол», «Футбол», «Волейбол»

6

«Легка атлетика», « «Баскетбол», «Футбол», «Волейбол»

7

«Легка атлетика», « «Баскетбол», «Футбол», «Волейбол»

8

«Легка атлетика», « «Баскетбол», «Футбол», «Волейбол»

9

«Легка атлетика», « «Баскетбол», «Футбол», «Волейбол»

 

 

 

Додаток 1. Таблиця 8

 

Підручники для 5 класу, які мають гриф МОН, обрані учителями

та затверджені рішенням педагогічної ради від 12.02.2018 № 2, від 16.10.2018 №10, від 26.04.2018р. №4

№п/п

Назва підручника

Автор

Мова підручника

Замовлено

Для учнів

Для вчителів

1

Українська мова

Глазова О.П.

Укр

24

1

2

Українська література

Авраменко О.

Укр

24

1

3

Англійська мова

Несвіт А.

укр-англ

24

1

4

Вступ до історії

Гісен О.В.

укр

24

1

5

Інформатика

Морзе Н.В.

укр

24

1

6

Зарубіжна література

Ковбасенко Ю.І.

Укр

24

1

7

Математика

Істер О.С.

Укр

24

1

8

Природознавство

Ярошенко

Укр

24

1

9

Основи здоров’я

Войченко Т.Є.

Укр

24

1

 

Додаток 1. Таблиця 8

 

Підручники для 6 класу, які мають гриф МОН, обрані учителями

та затверджені рішенням педагогічної ради від 20.03.2019 № 3

 

№п/п

Назва підручника

Автор

Мова підручника

Замовлено

Для учнів

Для вчителів

1

Інформатика

Ривкінд Й.Я.

укр

25

1

2

Всесвітня історія

Гісен О.В.

укр

25

1

 

 

№п/п

Назва підручника

Автор

Мова підручника

Кількість

Для учнів

Для вчителів

1

Українська мова

Заболотний  В.В.

Укр

18

1

2

Українська література

Авраменко О.

Укр

19

1

13

Англійська мова

Несвіт А.

укр-англ

17

1

4

Географія

Бойко В.М.

укр

28

1

5

Музичне мистецтво

Кондратова Л.Г.

укр

19

1

6

Світова література

Ніколенко Л.Л.

Укр

19

1

7

математика

Тарасенкова Н.А.

Укр

19

1

8

Основи здоров’я

Бойченко Т.Є.

Укр

19

1

9

Всесвітня історія

Власов В.С.

укр

19

1

10

Образотворче мистецтво

Железняк С.

укр

19

1

11

Бологія

Костіков І.Ю.

укр

19

1

12

Трудове навчання для хлопців

Сидоренко В.К.

укр

9

1

13

Трудове навчання для дівчат

Сидоренко В.К.

укр

8

1

 

Додаток 1.  Таблиця 9

 

Перелік підручників для 7-9 класу

 

№п/п

Назва підручника

Автор

Замовлено

клас

кількість

1

Українська мова

Глазова О.П.

7

8

2

Українська література

Авраменко О.М.

7

16

3

Образотворче мистецтво

Федун С.І.

7

5

4

Музичне мистецтво

Кондратова Л.Г.

7

8

5

Зарубіжна література

Півнюк Н.

7

15

6

Геометрія

Бевз Г.П.

7

11

7

Трудове навчання для хлопців

Лебедев Д.В.

7

5

8

Основи здоров’я

Бех І.Д.

7

12

9

Всесвітня історія.

Гісем О.В.

7

12

10

Географія

Кобернік С.Г.

7

16

11

Біологія

Соболь В.І.

7

10

12

Англійська мова

Карп’юк О.Д.

7

9

13

Трудове навчання для хлопців

Терещук Б.М.

7

5

14

Хімія

Григорович О.

7

22

15

Історія України

Гісем О.В.

7

15

16

Українська мова

Глазова О.П.

8

20

17

Українська література

Авраменко О.М.

8

20

18

Алгебра

Бевз Г.П.

8

20

19

Геометрія

Бевз Г.П.

8

20

20

Фізика

Бар’яхтар В.Г. Довгий С.О.

8

20

21

Хімія

Григорович О.

8

20

22

Основи здоров’я

Бойченко Т.Є.

8

20

23

Трудове навчання для хлопців

Ходзинька І.Ю

8

12

24

Трудове навчання для дівчат

Терещук Б.М. та ін

8

10

25

Всесвітня історія

Гісем О.В.

8

20

26

Англійська мова

Несвіт А.М.

8

20

27

Світова література

Ніколенко Л.Л.

8

20

28

Історія України

Гісем О.В.

8

20

29

Інформатика

Морзе Н.В.

8

20

30

Біологія

Матяш Н.Ю.

8

20

31

Географія

Бойко В.М.

8

20

32

Мистецтво

Кондратова Л.Г.

8

20

33

Українська мова

Глазова О.П.

9

24

34

Українська література

Авраменко О.М.

9

24

35

Алгебра

Бевз Г.П.

9

24

36

Геометрія

Бевз Г.П.

9

24

37

Фізика

Бар’яхтар В.Г. Довгий С.О.

9

24

38

Хімія

Григорович О.

9

24

39

Основи здоров’я

Бойченко Т.Є.

9

24

40

Трудове навчання для хлопців

Гащак В.М.

9

20

41

Трудове навчання для дівчат

Терещук А.І. та ін

9

20

42

Всесвітня історія

Реєнт О.П.

9

24

43

Англійська мова

Несвіт А.М.

9

24

44

Зарубіжна література

Ковбасенко Ю.І.

9

24

45

Історія України

Гісем О.В.

9

24

46

Інформатика

Бондаренко О.О.

9

24

47

Біологія

Остапченко А.І.

9

24

48

Географія

Бойко В.М.

9

24

49

Мистецтво

Масло Н.М..

9

24

50

Основи права

О.Є.Святокум

9

24

 

 

 

Додаток 1. Таблиця 10

 

Перелік навчальних програм для учнів 10 та 11 класу

Профілі «Українська мова»

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)

 

№ п/п

Назва навчальної програми

Рівень вивчення

1.      

Українська мова:

Профільний рівень

2.      

Іноземні мови

Рівень стандарту

3.      

Біологія і екологія

Рівень стандарту

4.      

Всесвітня історія

Рівень стандарту

5.      

Географія

Рівень стандарту

6.      

 Громадянська освіта (інтегрований курс)

Рівень стандарту

7.      

Зарубіжна література

Рівень стандарту

8.      

Захист Вітчизни

Рівень стандарту

9.      

Інформатика

Рівень стандарту

10.  

Історія України

Рівень стандарту

11.  

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Рівень стандарту

12.  

Технології

Рівень стандарту

13.  

Українська література

Рівень стандарту

14.  

Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.)

Рівень стандарту

15.  

Фізична культура

Рівень стандарту

16.  

Хімія

Рівень стандарту

 

 

Додаток 1. Таблиця 11

 

Перелік варіативних модулів змістового наповнення предмета

«Фізична культура» на 2019/2020н.р.

 

Клас

Модулі

10

«Легка атлетика», « «Баскетбол», «Футбол», «Волейбол»

11

«Легка атлетика», « «Баскетбол», «Футбол», «Волейбол»

 

 

Додаток 1. Таблиця 12

 

Підручники для 10 класу, які мають гриф МОН, обрані учителями

та затверджені рішенням педагогічної ради від 16.10.2018 № 10, від 26.04.2018 №4

 

№п/п

Назва підручника

Автор

Мова підручника

Замовлено

1

Українська мова

10кл.

Глазова О.П.

Укр

20

2

Українська література

10кл.

Авраменко О.

Укр

20

3

Зарубіжна література

10 кл.

Ковбасенко Ю.

Укр.

20

6

Історія України

10 кл.

Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Укр

20

7

Алгебра 10кл.

Мерзляк А.

Укр

20

8

Всесвітня історія

10кл.

Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Укр

20

9

Громадянська освіта 10кл.

Бакка Т.

Укр

20

10

Англійська мова 10 кл.

Карп’юк О.

Укр

20

12

Інформатика

10кл.

Бондаренко О.О., Ластовецький В.В.,та ін.

Укр

20

13

Біологія і екологія

10кл.

Соболь В.І.

Укр

20

14

Географія

10кл.

Бойко В.Н.

Укр

20

15

Фізика

10кл

Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О.

Укр

20

16

Хімія

10кл

Попель П. П, Крикля Л. С.

Укр

20

17

Захист Вітчизни

10кл.

Герасимів І.М., Пашко К.О., Фука М.М., Щирба Ю.П.

Укр

14

18

Захист Вітчизни

10кл.

Лелека В.М.

Укр

12

19

Геометрія 10 клас

Мерзляк А.

Укр

20

20

Мистецтво 10 клас

Г.О. Кізілова

укр

20

 

Додаток 1. Таблиця 12

 

Підручники для 11 класу, які мають гриф МОН, обрані учителями

та затверджені рішенням педагогічної ради від 20.03.2019 № 3

№п/п

Назва підручника

Автор

Мова підручника

Замовлено

1

Українська мова

11кл.

Глазова О.П.

Укр

20

2

Українська література

11кл.

Авраменко О.

Укр

20

3

Зарубіжна література

11 кл.

Ковбасенко Ю.

Укр.

20

6

Історія України

11 кл.

Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Укр

20

7

Алгебра 11 кл.

Мерзляк А.

Укр

20

8

Всесвітня історія

11 кл.

Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Укр

20

9

Англійська мова 11 кл.

Карп’юк О.

Укр

20

10

Інформатика

11кл.

Бондаренко О.О., Ластовецький В.В.,та ін.

Укр

20

12

Біологія і екологія

11кл.

Остапченко М.І.

Укр

20

13

Географія

11кл.

Безуглий В.

Укр

20

14

Фізика

11кл

Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О.

Укр

20

15

Хімія

11кл

Григорович О.

Укр

20

16

Захист Вітчизни

11кл.

Гудима А.

Укр

14

17

Захист Вітчизни

11кл.

Гудима А.

Укр

8

18

Геометрія 11 клас